Πράσινο ΅έτωπο 1.000 στρε΅΅άτων στην παραλιακή

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1:15 μμ


alt
Πεζόδρο΅οι που καταλήγουν σε προκυ΅αίες, πισίνα ΅ε θαλασσινό νερό και θε΅ατικές ενότητες δραστηριοτήτων είναι ΅ερικές ΅όνο από τις αλλαγές που περιλα΅βάνει η πρόταση για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης, όπου ΅ε την ένωση ΅ε τον χώρο τού παλαιού Ιπποδρό΅ου θα δη΅ιουργηθεί ένα πάρκο ΅ε πολύ πράσινο και χώρους αναψυχής
altΥπογειοποίηση και ΅ετατόπιση νοτιότερα προς τη θάλασσα της Λεωφόρου Ποσειδώνος, πεζόδρο΅οι που καταλήγουν σε προκυ΅αίες, προστατευό΅ενη πισίνα ΅ε θαλασσινό νερό που θα αποτελεί συνέχεια της θάλασσας και θε΅ατικές ενότητες δραστηριοτήτων ΅ε πολύ πράσινο και χώρους αναψυχής είναι η πρόταση τού ιταλού αρχιτέκτονα Ρέντσο Πιάνο για την ανάπλαση τού Φαληρικού έλτα. Το masterplan - που αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη των ΅ελετών - παρουσιάστηκε χθες στον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου κατά τη διάρκεια κλειστής σύσκεψης που πραγ΅ατοποιήθηκε στον Ολυ΅πιακό Πόλο Παλαιού Φαλήρου. Στόχος είναι ο ΅ετασχη΅ατισ΅ός σε πάρκο ΅ιας έκτασης 760 στρε΅΅άτων από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην εκβολή του Κηφισού ΅έχρι το κλειστό γυ΅ναστήριο Tae Kwon Do, για το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνής διαγωνισ΅ός αξιοποίησής του ως συνεδριακού κέντρου.

Στην πράξη ΅ε την ένωση της παραλιακής ζώνης ΅ε το χώρο τού παλαιού Ιπποδρό΅ου δη΅ιουργείται ΅ια ενιαία έκταση 1.000 στρε΅΅άτων στα οποία ΅πορούν να δο΅ηθούν ΅όνο 2.500 τετραγωνικά ΅έτρα. Η δό΅ηση θα αφορά παρε΅βάσεις που δεν θα αλλοιώνουν τον χώρο.

Σε ό, τι αφορά τη συντήρηση τού πάρκου, όπως επιση΅αίνεται στην κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Περιβάλλοντος, Υποδο΅ών και Πολιτισ΅ού, «θα αναζητηθεί ο καταλληλότερος τρόπος ΅ε την ένταξη δραστηριοτήτων συ΅βατών ΅ε τη φυσιογνω΅ία του. Θα απαιτηθούν έσοδα από επαρκή αριθ΅ό δραστηριοτήτων αναψυχής και αθλητισ΅ού που θα το καθιστούν ζωντανό κατά το ΅εγαλύτερο ΅έρος της η΅έρας». Μαζί ΅ε το masterplan (που χρη΅ατοδοτήθηκε από το Ιδρυ΅α Σταύρος Νιάρχος) λα΅βάνονται υπόψη και οι ΅ελέτες για τη δη΅ιουργία - στον πρώην Ιππόδρο΅ο - της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Με βάση τον σχεδιασ΅ό του ιταλού αρχιτέκτονα, η Λεωφόρος Ποσειδώνος ΅ετατοπίζεται προς τη θάλασσα και υπογειοποιείται κατά το ΅εγαλύτερο της τ΅ή΅α από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έως την Εσπλανάδα.

Επίσης προβλέπονται κάθετοι άξονες από την Καλλιθέα και το Μοσχάτο προς τη θάλασσα, θε΅ατικές ενότητες «Φύση» και «Πολιτισ΅ός» όπου θα γίνονται υπαίθριες εκθέσεις και θα διοργανώνονται πολιτιστικά δρώ΅ενα και καταδυτικό πάρκο.

Στον χώρο θα κατασκευαστεί και πισίνα που θα ξεκινά από τις εκβολές του Ιλισού, θα είναι ΅ακρόστενη και χωρίς σκληρές επιφάνειες, θα αποτελεί συνέχεια της θάλασσας. Στα σχέδια περιλα΅βάνονται ακό΅η και ποδηλατοδρό΅οι. Οι ανάγκες άρδευσης θα καλυφθούν από την επαναχρησι΅οποίηση των επεξεργασ΅ένων λυ΅άτων της Ψυττάλειας.

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ συ΅΅ετείχαν η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρ΅πίλη, ο υπουργός Πολιτισ΅ού Παύλος Γερουλάνος, ο υπουργός Επικρατείας Χάρης Πα΅πούκης και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σηφουνάκης. Η δη΅οπράτηση τού έργου ανα΅ένεται να γίνει σε περίπου έναν χρόνο κι αν όλα πάνε βάσει σχεδίου τα έργα ΅πορούν να ξεκινήσουν το 2013.

Εφτά χρόνια ΅ετά τους Ολυ΅πιακούς Αγώνες της Αθήνας, στο παραλιακό ΅έτωπο από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έως τη Γλυφάδα βλέπει κανείς περιφράξεις, κατασκευές νυχτερινών κέντρων και στο... βάθος θάλασσα! Ο στόχος για ελεύθερη πρόσβαση των κατοίκων σε όλο το θαλάσσιο ΅έτωπο δεν έχει ακό΅η επιτευχθεί.

Μέσα από το masterplan για την ανάπλαση τού Φαληρικού Ορ΅ου ο στόχος είναι «η απόλυτη σύνδεση της πόλης ΅ε τη θάλασσα και η ανάκτηση της σχέσης και της ΅νή΅ης ενός θαλάσσιου αστικού ΅ετώπου που χάθηκε ΅ε τις επιχώσεις, τις υποδο΅ές και τη δη΅ιουργία του αυτοκινητόδρο΅ου», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Οι στόχοι τού προγρά΅΅ατος, είναι να εγκριθεί το masterplan στις 20 Μαΐου και δυο ΅έρες αργότερα να έχει ολοκληρωθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αλλά και της πολεοδο΅ικής θεώρησης. Επίσης να έχει ψηφιστεί το Π.. στις 15 Μαρτίου 2012, έναν ΅ήνα αργότερα να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και στις 30 Απριλίου 2012 να έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές ΅ελέτες.


alt
http://www.tanea.gr

Για την Ελλάδα...

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011 7:00 μμ

alt
Παρακαλώ διαδώστε το συνημμένο σε κάθε Έλληνα, οργανώσεις Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, πνευματικά ιδρύματα, οργανώσεις καλλιτεχνών κλπ.
Όσοι το λάβουν και συμφωνούν, παρακαλούνται αφαιρώντας το δικό μου όνομα και τηλέφωνο, να βάλουν το δικό τους και να το στείλουν με τη σειρά τους
σε όποια δημόσια αρχή κρίνουν. Εγώ προτείνω τους εξής:
Στον πρόεδρο της...
ελληνικής δημοκρατίας
Στον πρωθυπουργό
Στους αρχηγούς των κομμάτων
Στους υπουργούς οικονομικών και πολιτισμού
Στον πρόεδρο της βουλής
Στους υπόλοιπους βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου.
Ελληνική διεκδίκηση

Τελευταία πληροφορήθηκα το εξής πρωτοφανές: Το βρετανικό αρχαιολογικό μουσείο του Λονδίνου ανακοίνωσε διεθνώς ότι νοικιάζει τα γλυπτά του Παρθενώνα που πήρε ο Έλγιν παράνομα από την Ελλάδα (τότε δεν υπήρχε ελληνική κυβέρνηση) και μάλιστα θα δώσει προτεραιότητα στην Ελλάδα!!!

Αυτό μοιάζει σαν να μπήκαν κλέφτες στο σπίτι σου κάποια περίοδο που έλειπες σου έκλεψαν ένα οικογενειακό κειμήλιο, έργο τέχνης, και μετά οι κλέφτες σε ειδοποιούν ότι σου το νοικιάζουν και πρέπει να πληρώσεις για να το έχεις κάποιο διάστημα.

Η ελληνική κυβέρνηση ευτυχώς δεν δέχτηκε αυτή τη συναλλαγή, γιατί απαιτεί την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Κατά τη γνώμη μου είναι ευκαιρία να ζητήσει αυτή ενοίκιο από το βρετανικό κράτος.

Κάνω έκκληση στον πρόεδρο της ελληνικής δημοκρατίας, την ελληνική κυβέρνηση και όλους τους βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου να διεκδικήσουν ορισμένα συγκεκριμένα πράγματα που δικαιούται να ζητήσει η Ελλάδα από το εξωτερικό.
Από τότε που επίσημα το ελληνικό κράτος διεκδικεί τα γλυπτά του Παρθενώνα να απαιτηθεί ενοίκιο πλέον των τόκων από το βρετανικό κράτος και αυτό να συνεχίζεται και ν' αυξάνεται μέχρι να επιστραφούν.
Το ελληνικό υπουργείο πολιτισμού να ερευνήσει και να καταγράψει ποια ελληνικά έργα τέχνης βρίσκονται παράνομα σε ξένες χώρες και να απαιτήσει την επιστροφή τους και επιπλέον ενοίκια και τόκους όπως για τα γλυπτά του Παρθενώνα.
Το ελληνικό κράτος να απαιτήσει από την Γερμανία την αποπληρωμή του αναγκαστικού δανείου και του χρυσού που πήρε από την Ελλάδα κατά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο πλέον τους τόκους με αναγωγή σε σημερινές τιμές. Αν κάποιοι ισχυρισθούν ότι αυτά είναι παλιά χρέη και παλιά χρέη δεν πληρώνονται, τότε και το ελληνικό κράτος να σταματήσει να πληρώνει το σημερινό εξωτερικό χρέος για να το αφήσει να παλιώσει.

Γαβριήλ Πανάγος (ένας Έλληνας πολίτης)

http://logioshermes.blogspot.com

Τι έγινε στο «Υπατία» ;

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011 5:22 μμ

altτου δημοσιογράφου Γιώργου Ν. Τσιούνη

Εύχομαι να μην είναι αλήθεια, να είναι αβάσιμα όσα διάβασα σε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, για καταγγελία της ιδιοκτήτριας του κτιρίου «Υπατία» που με ανθρωπισμό δέχθηκε να στεγάσει τους λαθρομετανάστες απεργούς πείνας, μετά την απομάκρυνσή τους από το κτίριο της Νομικής, όπου τους εγκατέστησαν οι αλληλέγγυοι που τους ξεσήκωσαν και...
τους έφεραν από την Κρήτη, ότι από τα προφανώς κλειδωμένα διαμερίσματα του κτιρίου της οδού Πατησίων, λείπουν πολλά ασημικά, κηροπήγια, κεντητά τραπεζομάνδηλα καλλιτεχνικής και ιστορικής αξίας που οι πρόγονοί της είχαν φέρει από τη Σμύρνη και άλλα.
Εύχομαι να πρόκειται για λάθος. Εύχομαι γιατί, αν είναι αλήθεια, τα πράγματα θα πάρουν άσχημη τροπή για τους ενόχους που με την αχαριστία τους και τις πράξεις τους, εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους στη γυναίκα που τους πρόσφερε στέγη μέσα στο καταχείμωνο.
Η ιδιοκτήτρια, καλεί αυτούς που τώρα κατέχουν τα αντικείμενα που λείπουν, να τα επιστρέψουν για να λήξει το θέμα και τονίζει, ότι σε αντίθετη περίπτωση θα αναρτήσει τις φωτογραφίες τους στο διαδίκτυο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
(παλαίμαχος)


www.gtsiounis.blogspot.com

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ !!! Οι αποδοκιμασίες κατά του Γερουλάνου μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011 0:23 πμ

alt
Όπου σταθούν και όπου βρεθούν οι πολιτικοί μας αποδοκιμάζονται.. Το φαινόμενο μάλιστα έχει ξεπεράσει τα Ελληνικά σύνορα και γίνεται όλο και πιο συχνά στο εξωτερικό.. Μετά τον Γιώργο Παπανδρέου στο Βερολίνο και τον Θόδωρο Πάγκαλο στο Παρίσι, σειρά είχε ο υπουργός Πολιτισμού, Παύλος Γερουλάνος, που μάλιστα αποδοκιμάστηκε...
μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο! Φοιτητές διέκοψαν εκδήλωση για τα 2.500 χρόνια από τη Μάχη του Μαραθώνα και φώναζαν συνθήματα κατά του κ. Γερουλάνου, παρουσία της ελληνίδας επιτρόπου, Μαρίας Δαμανάκη και πλήθους κόσμου. Τελικά, παρενέβη η πρώην υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή και οι φοιτητές διαλύθηκαν ησύχως. Όμως, ο Γερουλάνος θα θυμάται για καιρό αυτό που έζησε...

Μοντέλο Λαμποργκίνι με το όνομα του Άργους...

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011 8:55 μμ

alt
Οι ξένοι τελικά ξέρουν να διαχειρίζονται και να εκμεταλευονται σε πολλά πράγματα την χώρας μας.

Έτσι λοιπόν η μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία Λαμποργκίνι, έδωσε στο νέο μοντέλο της αξίας 350.000 ευρώ το.....
όνομα Aventador LP700-4 και ως χρώμα το όνομα Arancio Argos

δηλαδή το «Πορτακαλί του Άργους» επηρεασμένη από το χρώμα πορτοκαλί που διαθέτουν τα πορτοκάλια της Αργολίδας.

Μάλιστα η γνωστή αυτοκινητοβιομηχανία δεν θα διαθέσει το όνομα μόνο στο νέο μοντέλο της αλλά και στο ίδιο το χρώμα που θα έχει το νέο μοντέλο και θα αποτελεί και παγκόσμια πατέντα και φυσικά αποκλειστικότητα και θα είναι το νέο χρώμα πορτοκαλί που θα λανσάρει και στα μελλοντικά μοντέλα.

Αυτά για να βλέπουμε ότι οι ξένοι εκμεταλέυονται από την χώρα μας και το πιο ασήμαντο για εμάς όπως το χρώμα του πορτοκαλιού ενώ εμείς ως χώρα δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε ουτε το ίδιο το πορτοκάλι ...;!!!

Για γέλια και για κλάματα ...;!!!

Wikileaks: Αποκαλύψεις για Έλληνες πολιτικούς

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011 1:50 μμ

Απόρρητα τηλεγραφήματα του WιkiLeaks για Έλληνες πολιτικούς, αλλά και για εθνικές υποθέσεις της χώρας, δημοσιεύει η εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής».

Η πλειονότητά τους προέρχεται από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα και αφορούν - μεταξύ άλλων - τη δράση της «17 Νοέμβρη», τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για το θέμα των Σκοπίων, το άνοιγμα της κυβέρνησης Καραμανλή προς τη Μόσχα, και τις σχέσεις Αθήνας - Λευκωσίας μετά την απόρριψη του σχεδίου Ανάν.

Λεπτομερείς είναι οι αναφορές σε υπουργούς, ενώ ο Αμερικανός πρέσβης χαρακτηρίζει τον...

Διαβάστε περισσότερα


Από γαλλικό αεροσκάφος τα πρώτα πυρά στη Λιβύη

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011 7:29 μμ

Σύμφωνα με το Associated Press και το SKY NEWS , τα πρώτα συμμαχικά πυρά του ΝΑΤΟ στη Λιβύη, έπεσαν πριν τις 19:00 το απόγευμα του Σαββάτου (19/03).  (Συνεχής ενημέρωση)

Ένα γαλλικό mirage, άνοιξε πύρ κατά του φορτηγού των δυνάμεων του Καντάφι, στα περίχωρα της Βεγγάζης.

 

Η Γαλλία ανακοίνωσε μέσω του γενικού επιτελείου του στρατού της ότι πραγματοποίησε την πρώτη αεροπορική επίθεση κατά της Λιβύης το Σάββατο (19/03) στις 18,45 ώρα Ελλάδας.

Γαλλικό αεορσκάφος κατέστρεψε έναν πρώτο στόχο στη Λιβύη, σύμφωνα με εκπρόσωπο του γαλλικού στρατού....


Διαβάστε περισσότερα


Σοκ: ο Λαμπράκης πίσω από το πραξικόπημα της Κύπρου;

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011 5:47 μμ

Οι αποκαλύψεις για τον ρόλο του Χρήστου Λαμπράκη στην ανατροπή του Μακαρίου, έχουν ξεσηκώσει σάλο στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα!

Σύμφωνα με το πόρισμα που παρουσιάστηκε στην κυπριακή Βουλή την Πέμπτη 17 Μαρτίου, σχετικά με τον περίφημο "Φάκελο της Κύπρου", υπάρχουν στοιχεία για ενεργό συμμετοχή του δημοσιογράφου και εκδότη Χρήστου Λαμπράκη, στον σχεδιασμό του πραξικοπήματος εναντίον του Μακαρίου στις 15 Ιουλίου 1974!...

Διαβάστε περισσότερα


Απειλεί με πόλεμο ο Ντενκτάς

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011 10:59 πμ

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Κύπρο από τις δηλώσεις του πρώην Τουρκοκύπριου ηγέτη, Ραούφ Ντενκτάς, καθώς σε δηλώσεις του ανέφερε πως η Τουρκία θα πρέπει να παρεμποδίσει τις μονομερείς έρευνες των Ελληνοκυπρίων για πετρέλαιο και εάν δε συμμορφωθούν τότε θα επέμβει ο τουρκικός στόλος

Όπως αναφέρουν οι εφημερίδες Σημερινή και Κίπρις, ο Ντενκτάς είπε...

Διαβάστε περισσότερα


Το Ιράν κατασκεύασε το πρώτο ιπτάμενο δίσκο

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011 5:15 μμ

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars της Τεχεράνη αναφέρει ότι το Ιράν έχει λύσει το μυστήριο των UFO που όντως υπάρχουν και είναι κατασκευασμένα στην ιρανική πρωτεύουσα τη Τεχεράνη.

Η αναφορά γίνεται στην ιστοσελίδα του πρακτορείο ειδήσεων Fars ότι έχει κατασκευαστεί ένας ιπτάμενος "δίσκος" που λέγεται Zohal ή Κρόνος στα αγγλικά και είναι ένα τηλεκατευθυνόμενο διαστημόπλοιο? που αποσκοπεί στη εναέρια παρακολούθηση αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για...

"διάφορες άλλες αποστολές". Τα επίσημα μέσα ενημέρωσης του Ιράν ενθουσίασαν. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν την Τρίτη, όταν το Ιράν ανάφερε επίσης ότι έστειλε ένα νέο πύραυλο σε τροχιά με μια κάψουλα δοκιμής που μπορούσε να μεταφέρει έναν πίθηκο στο διάστημα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars δεν έχει μια επίσημη φωτογραφία του ιπταμένου οχήματος τύπου "δίσκου" αλλά έχει μια φωτογραφία ενός UFO δίσκου να πλανάται πάνω από δασώδεις λόφους......

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία

yper_patris@pathfinder.gr 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ

360162-map_greece_143_E53T34.gif

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ


Ημερολόγιο

Ιανουάριος 2017
ΚΔΤΤΠΠΣ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

"Δεν πληρώνω ΕΡΤ": Ένα νέο διαδικτυακό κίνημα

ERT5.jpg

Συνολικές προβολές σελίδας

Στρατιώτες των ΗΠΑ ξεφτιλίζουν παιδάκια στο Ιράκ για λίγες σταγόνες νερό

Αρχείο θεμάτων

Μέλη

Tags